Συμβουλευτική και εκπαίδευση

Η τέχνη της μαγειρικής είναι μια αιώνια εμπειρία

Η μαγειρική είναι από τη φύση της κάτι το οποίο σε ταξιδεύει. Εξ’ ορισμού η εμπειρία αυτή είναι κάτι το οποίο μπορεί να “μεταγγιστεί” σε άλλους ανθρώπους/αποδέκτες της. Μεταλαμπαδεύουμε τις γνώσεις μας με δύο διαφορετικούς τρόπους. Ο σκοπός μας είναι η εξέλιξη της τέχνης αυτής, με τον βέλτιστο τρόπο, στην Ελλάδα.

Εκπαίδευση σε μαθητές σχολών μαγειρικής

black-ginger-catering-education-pic

Ο πρώτος τρόπος, έγκειται στην εκπαίδευση νέων μαθητευόμενων ή αποφοίτων σχολών μαγειρικής, οι οποίοι επιθυμούν να βρεθούν κοντά σε επαγγελματίες ώστε να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση σε ένα πραγματικό εργασιακό περιβάλλον.

Αν ενδιαφέρεστε να πραγματοποιήσετε την πρακτική σας άσκηση, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας.

Συμβουλευτική προς επαγγελματίες εστίασης

Black Ginger Catering συμβουλευτική προς επαγγελματίες μαγειρικής/catering

Ο δεύτερος είναι μέσω της συμβουλευτικής την οποία παρέχουμε σε επαγγελματίες του ιδίου κλάδου ώστε να μοιραστούμε και να ανταλλάξουμε ιδέες και απόψεις περί μαγειρικής.

Αν σας ενδιαφέρει να παρακολουθήσετε κάποιο σεμινάριο συμβουλευτικής, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας.